Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24G6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CN4

Протоколи и Решения на ОбС 2019-2023 г.

Дата на публикуване: 02.02.2021
Последна актуализация: 06.11.2023

Протокол № 1 от 08.11.2019 г.

Решения на Общински съвет от 08.11.2019 г.


Протокол № 2 от 14.11.2019 г.

Решения на Общински съвет от 14.11.2019 г.


Протокол № 3 от 28.11.2019 г.

Решения на Общински съвет от 28.11.2019 г.


Протокол № 4 от 27.12.2019 г.

Решения на Общински съвет от 27.12.2019 г.


Протокол № 5 от 30.01.2020 г.

Решения на Общински съвет от 30.01.2020 г.


Протокол № 6 от 12.02.2020 г.

Решения на Общински съвет от 12.02.2020 г.


Протокол № 7 от 27.02.2020 г.

Решения на Общински съвет от 27.02.2020 г.


Протокол № 8 от 26.03.2020 г.

Решения на Общински съвет от 26.03.2020 г.


Протокол № 9 от 30.04.2020 г.

Решения на Общински съвет от 30.04.2020 г.


Протокол № 10 от 28.05.2020 г.

Решения на Общински съвет от 28.05.2020 г.


Протокол № 11 от 25.06.2020 г.

Решения на Общински съвет от 25.06.2020 г.


Протокол № 12 от 30.07.2020 г.

Решения на Общински съвет от 30.07.2020 г.


Протокол № 13 от 27.08.2020 г.

Решения на Общински съвет от 27.08.2020 г.


Протокол № 14 от 15.09.2020 г.

Решения на Общински съвет от 15.09.2020 г.


Протокол № 15 от 24.09.2020 г.

Решения на Общински съвет от 24.09.2020 г.


Протокол № 16 от 29.10.2020 г.

Решения на Общински съвет от 29.10.2020 г.


Протокол № 17 от 26.11.2020 г.

Решения на Общински съвет от 26.11.2020 г.


Протокол № 18 от 16.12.2020 г.

Решения на Общински съвет от 16.12.2020 г.


Протокол № 19 от 29.12.2020 г.

Решения на Общински съвет от 29.12.2020 г.


Протокол № 20 от 28.01.2021 г.

Решения на Общински съвет от 28.01.2021 г.


Протокол № 21 от 25.02.2021 г.

Решения на Общински съвет от 25.02.2021 г.


Протокол № 22 от 25.03.2021 г.

Решения на Общински съвет от 25.03.2021 г.


Протокол № 23 от 29.04.2021 г.

Решения на Общински съвет от 29.04.2021 г.


Протокол № 24 от 27.05.2021 г.

Решения на Общински съвет от 27.05.2021 г.


Протокол № 25 от 24.06.2021 г.

Решения на Общински съвет от 24.06.2021 г.


Протокол № 26 от 29.07.2021 г.

Решения на Общински съвет от 29.07.2021 г.


Протокол № 27 от 26.08.2021 г.

Решения на Общински съвет от 26.08.2021 г.


Протокол № 28 от 30.09.2021 г.

Решения на Общински съвет от 30.09.2021 г.


Пртокол № 29 от 15.10.2021 г.

Решения на Общински съвет от 15.10.2021 г.


Протокол № 30 от 28.10.2021 г.

Решения на Общински съвет от 28.10.2021 г.


Протокол № 31 от 25.11.2021 г.
Решения на Общински съвет от 25.11.2021 г.


Прoтокол № 32 от 30.12.2021 г.
Решения на Общински съвет от 30.12.2021 г.


Прoтокол № 33 от 20.01.2022 г.
Решения на Общински съвет от 20.01.2022 г.


Прoтокол № 34 от 24.02.2022 г.
Решения на Общински съвет от 24.02.2022 г.


Прoтокол № 35 от 14.03.2022 г.
Решения на Общински съвет от 14.03.2022 г.


Прoтокол № 36 от 31.03.2022 г.
Решения на Общински съвет от 31.03.2022 г.


Прoтокол № 37 от 21.04.2022 г.
Решения на Общински съвет от 21.04.2022 г.


Прoтокол № 38 от 26.05.2022 г.
Решения на Общински съвет от 26.05.2022 г.


Прoтокол № 39 от 30.06.2022 г.
Решения на Общински съвет от 30.06.2022 г.


Прoтокол № 40 от 28.07.2022 г.
Решения на Общински съвет от 28.07.2022 г.


Прoтокол № 41 от 25.08.2022 г.
Решения на Общински съвет от 25.08.2022 г.


Прoтокол № 42 от 29.09.2022 г.
Решения на Общински съвет от 29.09.2022 г.


Прoтокол № 43 от 20.10.2022 г.
Решения на Общински съвет от 20.10.2022 г.


Прoтокол № 44 от 24.11.2022 г.
Решения на Общински съвет от 24.11.2022 г.


Прoтокол № 45 от 08.12.2022 г.
Решения на Общински съвет от 08.12.2022 г.


Прoтокол № 46 от 29.12.2022 г.
Решения на Общински съвет от 29.12.2022 г.


Прoтокол № 47 от 26.01.2023 г.
Решения на Общински съвет от 26.01.2023 г.


Прoтокол № 48 от 28.02.2023 г.
Решения на Общински съвет от 28.02.2023 г.


Прoтокол № 49 от 27.03.2023 г.
Решения на Общински съвет от 27.03.2023 г.


Прoтокол № 50 от 27.04.2023 г.
Решения на Общински съвет от 27.04.2023 г.


Прoтокол № 51 от 18.05.2023 г.
Решения на Общински съвет от 18.05.2023 г.


Прoтокол № 52 от 29.06.2023 г.
Решения на Общински съвет от 29.06.2023 г.


Прoтокол № 53 от 27.07.2023 г.
Решения на Общински съвет от 27.07.2023 г.


Прoтокол № 54 от 31.08.2023 г.
Решения на Общински съвет от 31.08.2023 г.


Прoтокол № 55 от 28.09.2023 г.
Решения на Общински съвет от 28.09.2023 г.


Прoтокол № 56 от 19.10.2023 г.
Решения на Общински съвет от 19.10.2023 г.