Z6_PPGAHG800HQ4506MQIVN11E6E7
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN11E610

Чистота

Дата на публикуване: 06.03.2024
Последна актуализация: 01.04.2024
График за обслужване на съдовете за смет за месец  април  2024 година
Населено място Дати за обслужване
Булаир  4 (четвъртък) ;   11 (четвъртък) ; 18 (четвъртък) ;   25 (четвъртък) ;
Бърдарево  4 (четвъртък) ;   11 (четвъртък) ; 18 (четвъртък) ;   25 (четвъртък) ;
Венелин  3 (сряда); 10 (сряда); 17 (сряда); 24 (сряда) ;
Голица  4 (четвъртък) ;   11 (четвъртък) ; 18 (четвъртък) ;   25 (четвъртък) ;
Горен чифлик  3 (сряда); 10 (сряда); 17 (сряда); 24 (сряда) ;
Гроздьово  5  (петък); 12 (петък);   19 (петък);  26 (петък); 
Детелина     2 (вторник); 9 (вторник); 16 (вторник); 23  (вторник);   30  (вторник);
Долни чифлик 1     2 (вторник); 9 (вторник); 16 (вторник); 23  (вторник);   30  (вторник);
Долни чифлик 2  3 (сряда); 10 (сряда); 17 (сряда); 24 (сряда) ;
Долни чифлик 3  5  (петък); 12 (петък);   19 (петък);  26 (петък); 
Долни чифлик- център   1 (понеделник); 2 (сряда); 5 (петък) ;8 (понеделник)  ;10 ( сряда); 11 (четвъртък); 12 (петък); 15 (понеделник); 17 (сряда);  19 (петък); 22 (понеделник); 24 (сряда); 25 (четвъртък); 26 (петък); 29 (петък)
Кривини  4 (четвъртък) ;   11 (четвъртък) ; 18 (четвъртък) ;   25 (четвъртък) ;
Нова Шипка  5  (петък); 12 (петък);   19 (петък);  26 (петък); 
Ново Оряхово 1 (понеделник); 8 (понеделник); 15 (понеделник); 22 (понеделник); 29 (понеделник)
Пчелник     2 (вторник); 9 (вторник); 16 (вторник); 23  (вторник);   30  (вторник);
Рудник  4 (четвъртък) ;   11 (четвъртък) ; 18 (четвъртък) ;   25 (четвъртък) ;
Солник  4 (четвъртък) ;   11 (четвъртък) ; 18 (четвъртък) ;   25 (четвъртък) ;
Старо Оряхово 1 (понеделник); 8 (понеделник); 15 (понеделник); 22 (понеделник); 29 (понеделник)
Шкорпиловци 1 (понеделник); 8 (понеделник); 15 (понеделник); 22 (понеделник); 29 (понеделник)
КК Шкорпиловци 1 (понеделник); 8 (понеделник); 15 (понеделник); 22 (понеделник); 29 (понеделник)
Юнец  4 (четвъртък) ;   11 (четвъртък) ; 18 (четвъртък) ;   25 (четвъртък) ;