Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4E34
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3G37
Информация ДВХУИ - с. Горен чифлик Асистентска подкрепа Лична помощ Топъл обяд в община Долни чифлик

Социални дейности

Дата на публикуване: 16.03.2021
Последна актуализация: 15.04.2021

Информация за социалните дейности и услуги предлагани от община Долни чифлик.

Z7_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231MM5
Z7_PPGAHG800PED30Q3BHCBHB12M4
Информация ДВХУИ - с. Горен чифлик Асистентска подкрепа Лична помощ Топъл обяд в община Долни чифлик

Социални дейности

Дата на публикуване: 16.03.2021
Последна актуализация: 15.04.2021

Информация за социалните дейности и услуги предлагани от община Долни чифлик.