Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK7

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2021

Приемен ден: всеки вторник от 13:00 до 16:00 ч. 

Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK5
Z7_PPGAHG800HUOF0Q35TJ36U13D1

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2021

Приемен ден: всеки вторник от 13:00 до 16:00 ч.