Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.02.2024

20.02.2024 г,

 

07.11.2022 г.

12.4.2019 г.


21.3.2019 г.


14.3.2019 г.


5.3.2019 г.


11.02.2019 г.