Z6_PPGAHG800HBI806C02II5NPJ76
Z7_PPGAHG800HBI806C02II5NPJN1

Избори през 2023 г.

Дата на публикуване: 08.02.2023
Последна актуализация: 22.03.2023

 

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г. предлагаме възможност за обучение на членовете на СИК, които ще се проведат при следните параметри:

  Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс

  1. Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 03 – Варна      

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 23.03.2023 г. (четвъртък)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 23.03.202(четвъртък) в 19:00 ч.:     

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting Линк към обучението 

Meeting ID: 382 823 323 696
Passcode: oEzgWM

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Иван Симеонов

Ел. поща: i.simeonov@outlook.com  

 

 

  1. Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 03 – Варна      

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 24.03.2023 г. (петък)

Час: 19:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 24.03.2023 г. (петъкв 19:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting Линк към обучението 

Meeting ID: 346 324 038 593
Passcode: 3eKDqa

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Иван Симеонов

Ел. поща: i.simeonov@outlook.com  

 

 

  1. Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 03 – Варна      

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 25.03.2023 г. (събота)

Час: 10:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 25.03.2023 г. (съботав 10:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting Линк към обучението 

Meeting ID: 311 674 907 193
Passcode: Y2HtnW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев

Ел. поща: dimi_stz@abv.bg

 

 

  1. Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 03 – Варна      

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 26.03.2023 г. (неделя)

Час: 10:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 26.03.2023 г. (неделяв 10:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting Линк към обучението 

Meeting ID: 375 532 088 467
Passcode: rkt3Mu

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев

Ел. поща: dimi_stz@abv.bg

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за  народни представители на 2 април 2023 г.


Определяне на длъжностни лица, които да приемат заявления и/или издават удостоверения за цялата община от избиратели с трайни увреждания и/или избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места


Определяне на таблата пред сградите на общината в гр. Долни чифлик и в селата за места, където да се поставят агитационни материали

Уведомление съгл. чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите


Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.


Заповед № РД - 367 от 17.02.2023 г. относно насрочване консултации с участието на парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно събрание  за подготовка на предложение от кмета на общината до РИК - Варна за назначаване на СИК 


Заповед № РД-336 от 13.02.2023 г. относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г. в община Долни чифлик


Заповед РД-314 от 07.02.2023 г. относно образуване на избирателни секции на територията на община Долни чифлик и утвърждаване номерацията, обхвата и адресите на избирателните секции