Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.06.2023

Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”

Директор дирекция - Радка Стефанова
Тел. 05142/ 20-05
email: finansi@dolnichiflik.bg

Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”

Директор дирекция - Тихомир Петров
Тел. 05142/ 20-04
email: uristi@dolnichiflik.bg

Отдел „Хуманитарни дейности”

Началник на отдел - Илия Илиев
Тел. 05142/ 20-09
email: obrazovanie@dolnichiflik.bg

Отдел "Общинска собственост"

Началник на отдел - Мария Паскова
Тел. 05142/ 20-08
email: obst-s@dolnichiflik.bg

Дирекция „Местни приходи”

Директор дирекция - Боряна Стаменова
Тел. 05142/ 21-13
email: zmdt@dolnichiflik.bg

Дирекция „Гражданска регистрация административно обслужване”

Директор дирекция - Ивелина Събева
Тел. 05142/ 20-21
email: grao@dolnichiflik.bg

Дирекция „Инвестиционна политика”

Директор дирекция - Катерина Костова
Тел. 05142/ 24-80
email: proekti@dolnichiflik.bg

Обществени поръчки

Мирослава Фъргова, мл.експерт "Обществени поръчки и инвестиционна политика"
Тел. 05142/ 24-80
email: porachki@dolnichiflik.bg

Отдел „Устройство на територията”

Началник на отдел - Марин Булашиков
Тел. 05142/ 20-08
email: zut@dolnichiflik.bg