Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.04.2021

Информация за банковата сметка и кодовете за плащане на данъците и ТБО в община Долни чифлик„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД – КЛОН ВАРНА

БАНКОВА СМЕТКА – BG78FINV91508416722963

BIC- FINVBGSF

КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕ:

441400 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК
442100 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
442200 – ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
442300 – ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
442400 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442500 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
442800 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
443400 – ДРУГИ ДАНЪЦИ
446500 – ГЛОБИ, ЛИХВИ
448007 - АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
448001 - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ


Информация за банкови сметки в община Долни чифлик
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД – КЛОН ВАРНА


Текуща бюджетна сметка:
BG85FINV91503116722959, BIC: FINVBGSF


Набирателна сметка за чужди средства:
BG92FINV91503316722962, BIC: FINVBGSF

Извънбюджетна сметка Национален фонд:
BG53FINV91503216722969, BIC: FINVBGSF

Извънбюджетна сметка Държавен фонд "Земеделие"
BG96FINV91503216722971, BIC: FINVBGSF