Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „ОТКРИЙ МИНАЛОТО, ПРЕЖИВЕЙ НАСТОЯЩЕТО в Дългопол, Провадия и Долни чифлик: Интегриран маркетингов модел за реклама на туристическите услуги в отдалечени черноморски общини (DISCOVERY)”

Дата на публикуване: 22.01.2024
Последна актуализация: 21.03.2024

 

 

 

Проект „ОТКРИЙ МИНАЛОТО, ПРЕЖИВЕЙ НАСТОЯЩЕТО в Дългопол, Провадия и Долни чифлик: Интегриран маркетингов модел за реклама на туристическите услуги в отдалечени черноморски общини (DISCOVERY)”

BG176789478-2023-01-0008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Партньори:

 • Община Дългопол – водеща организация
 • Община Провадия
 • Община Долни чифлик
 • Фрапорт Туин Стар, оператор на летища Варна и Бургас
 •  Франга ООД, туроператор на полския пазар

 

Финансиран по:          Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически    услуги  в черноморските общини в Република България

 

Бюджет:                       398.580,00 лв

Срок на изпълнение:  01.01.2024г. – 31.12.2024г.

 

Проектът е насочен към малките черноморски общини, които остават изолирани от туристическото предлагане в приморските градове и интересът за посещение в тези територии намалява. Това води и до намаляване на заетостта в туристическия сектор. На територията и на трите общини Дългопол, Провадия и Долни Чифлик съществува неизползван потенциал за развитие на различни форми на туризъм, които могат да бъдат оползотворени изключително ползотворно. Проектът предлага цялостна концепция за маркетинг на иновативни туристически продукти в общините Дългопол, Провадия и Долни Чифлик чрез интерактивна визуализация и широка рекламна кампания. Географското положение на трите общини, наличните природни дадености (напр.природен феномен „Чудните скали“ и скални образования в Дългопол; развитие на морския туризъм в Долни Чифлик; ектопътеки и и скални манастири в Провадия; зелени пространства и в трите общини), в съчетание с уникално културно наследство – старинни крепости, скални манастири, живи традииции, обичаи, гастрномия и др., разкриват потенциала за интегрирано развитие и изграждане на връзки между тях и стимулиране на икономическото развитие в тези райони.

Основна цел: диверсифициране на туристическите продукти и услуги в трите общини и подобряване на маркетинговата политика за повишаване на туристическата заетост и насърчаване на целогодишен туризъм.

Специфични цели:

 • Идентифициране на нуждите и дефиниране на маркетингов подход за подобряване на каналите за дистрибуция на туристическите продукти в пилотните общини чрез изграждане на стабилно партньорство между публичния, частния и гражданския сектор за удължаване на туристическия сезон в целевите територии.
 • Създаване на устойчиви интегрирани туристически продукти комбиниращи местните ресурси на трите общини, чрез разработване и предлагане на традиционни маркетингови канали и онлайн иновации в предлагането.
 • Прилагане на иновативен подход за маркетинг и реклама на разработените туристически продукти сред целеви аудитории на туристическя пазар в Полша и превръщането им в разпознаваеми дестинации на международно ниво.

Целеви групи: настоящи и потенциални туристи от Полша, в т.ч. гости, посетители, приключенци, любители на природата, културата, изкуството и др., които желят да се докоснат и да усетят местната идентичност, култура, бит и уникалност

Резултати по проекта:

 • Подготвени стратегически маркетингови планове за подобряване на туристическото предлагане и разработване на 15 интегрирани туристически пакети за целевите територии.
 • Изготвени иновативни дигитални приложения - рекламни клипове промотиращи местните ресурси и предимства, система за онлайн резервации, визуализираща туристическите пакети и интегрирана информационна и комуникационна платформа на трите общини.
 • Проведена широка маркетингова и рекламна кампания насочена към полския туристически пазар и чрез българските национални медии.

Проектът цели малките общини, разположени около големия туристически притегателен център Варна да получат широка популярност и да се превърнат в привлекателни дестинации за идващите туристи от Полша, а специален акцент ще бъде засилване на целогодишния туризъм по тези места. Подходът на проекта цели да подпомогне повишаване интереса на полските туристи за посещение на местата от интегрираните туристически пакети на територията на трите общини, а от там и повишаване на туристическата заетост. Това ще доведе до повишаване имиджа на „Дестинация България“ като разпознаваема територия в международен план.


Проект DISCOVERY на Международно изложение " ВАКАНЦИЯ & СПА 2024"

 

Представители на общините Дългопол, Провадия и Долни чифлик, както и на туроператора Франга ООД представиха проект DISCOVERY по време на тазгодишното Международно изложение "Ваканция и СПА". Юбилейното 40-о издание се проведе от 13 до 15 март в Интер Експо Център в София. Международният форум се организира с подкрепата на Министерството на туризма на Република България, Република Мадагаскар е държава-партньор, а основен партньор е България Еър. На изложението се представиха повече от 200 участници - хотели, ваканционни комплекси, места за настаняване, доставчици на транспортни услуги, общински, регионални и местни туристически организации, туроператори и туристически агенции от 14 държави в Европа, Азия и Африка.

 

 

 

Най-голямото и представително българско туристическо изложение с международно участие даде възможност на представителите на проект DISCOVERY да проведат множество срещи с участващите  туроператори, общини и НПО с цел популяризиране на проекта и създаване на успешни партньорства.

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

 

 

Проект BG176789478-2023-01-0008  „ОТКРИЙ МИНАЛОТО, ПРЕЖИВЕЙ НАСТОЯЩЕТО в Дългопол, Провадия и Долни чифлик: Интегриран маркетингов модел за реклама на туристическите услуги в отдалечени черноморски общини (DISCOVERY)” се реализира по Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически    услуги  в черноморските общини в Република България с цел малките общини Дългопол, Провадия и Долни чифлик, разположени около големия туристически притегателен център Варна да получат широка популярност и да се превърнат в привлекателни дестинации за идващите туристи с акцент към тези от Полша.