Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G60
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G15

Заповед № РД-2540 от 19.11.2021 относно предоставяне за ползване на общински полски пътища във връзка със сключени споразумения за стопанската 2021/2022 година

Дата на публикуване: 22.11.2021
Последна актуализация: 22.11.2021
Z7_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231PG0

Заповед № РД-2540 от 19.11.2021 относно предоставяне за ползване на общински полски пътища във връзка със сключени споразумения за стопанската 2021/2022 година

Дата на публикуване: 22.11.2021
Последна актуализация: 22.11.2021
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3DI7

Заповед № РД-2540 от 19.11.2021 относно предоставяне за ползване на общински полски пътища във връзка със сключени споразумения за стопанската 2021/2022 година

Дата на публикуване: 22.11.2021
Последна актуализация: 22.11.2021