Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.03.2024

Заместник кмет по приходи и образование - Илка Тенева

email: i-teneva@dolnichiflik.bg


Заместник кмет по стопанските дейности - Любомир Вангелов

Тел.: 05142/ 22-65
email: l-vangelov@dolnichiflik.bg


Заместник кмет по хуманитарни дейности - Станка Тодорова

email: s-todorova@dolnichiflik.bg