Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на община Долни чифлик на 01.04.2024 г.

Дата на публикуване: 25.03.2024
Последна актуализация: 25.03.2024

На 1 април 2024 г. в 11:00 ч. ще се проведе тестът на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на община Долни чифлик. В изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (НСРПО), приета с ПМС № 48/01.03.2012 г., Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 11:00 ч., чрез задействане на сигналите по чл. 18 и 19 от Наредбата.

Тестването на системата е с цел проверка на техническото й състояние и спомага за повишаване уменията на служителите, както и за обучение на населението за разпознаване на сигналите. Ще бъдат излъчени предварително записани съобщения за техническа проверка, съобщения на живо за акустичните сигнали „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“ и съобщение за край на техническата проверка. В тази връзка, община Долни чифлик информира гражданите за предстоящото тестване с цел недопускане на паника и стресови ситуации.