Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Предложения и допълнения за актуализацията на Програма за реализация на „Плана за интегрирано развитие на Община Долни чифлик 2021-2027 г.“

Дата на публикуване: 27.02.2024
Последна актуализация: 27.02.2024

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК,

С цел отразяване интересите на максимално широк кръг от граждани и заинтересовани страни, Ви предоставяме възможност да направите своите предложения и допълнения за актуализацията на Програма за реализация на „Плана за интегрирано развитие на Община Долни чифлик 2021-2027 г.“

Моля да изпращате вашите предложения на следния електронен адрес: obshtina@dolnichiflik.bg.

Срокът за изпращане на Вашите предложения е до 31.03.2024 г.

Разчитаме на Вашето активно участие, като Ви благодарим за ангажираността към бъдещето на община Долни чифлик!

АНКЕТА ОБСЪЖДАНЕ НА ПИРО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Програма за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Долни чифлик за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности