Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 16.02.2024
Старо Оряхово Шкорпиловци Булаир Ново Оряхово
Кмет: Петър Тинев Кмет: Атанас Кателиев Кмет: Исмаил Риза Кмет: Веска Петрова
тел.05141/22-22
e-mail: storyahovo@dolnichiflik,bg
гл.спец."АОН"- Гергана Стойчева
тел. 05141/22-23
гл.спец."ЕСГРАОН"-Миглена Желева
тел. 05141/22-23

 

тел. 05142/66-01
e-mail: shkorpilovtci@dolnichiflik.bg
гл.спец"АОН" - Е. Демирева

 

 

тел. 05149/22-79

e-mail: bulair@dolnichiflik.bg

 

 

 

тел. 05141/23-92

e-mail: noryahovo@dolnichiflik.bg

 

 

 

Гроздьово Венелин Бърдарево Солник
Кмет: Ирхан Хасан Кмет: Филиз Ахмедов Кметски наместник: Димитър Колев Кмет: Станка Йорданова
тел. 05145/22-80
e-mail: grozdevo@dolnichiflik.bg
гл.спец. "АОН" - Катя Михова
тел. 05145/25-69
гл.спец."ЕСГРАОН"-Елка Иванова
тел. 05145/ 24-81

 

тел. 05147/23-79
e-mail: venelin@dolnichiflik.bg
Гл.спец."АОН" - Я. Желязкова

 

 

тел.:0879312786
e-mail: bardarevo@dolnichiflik.bg

 

тел: 0879271519

e-mail: solnik@dolnichiflik.bg

 

 

Горен чифлик Детелина Кривини Юнец
Кмет: Петър Георгиев Кмет: Кера Атанасова Кметски наместник: Параскева Любчева Кметски наместник:  Иванка  Михова
тел. 05146/22-66
e-mail: gchiflik@dolnichiflik.bg
гл.спец."АОН"-Снежана Георгиева
тел. 05146/22-80

 

тел.05142/66-02
e-mail: detelina@dolnichiflik.bg
гл. спец. "АОН" - Надя Николова

 

тел. 05142/37-19

e-mail: krivini@dolnichiflik.bg

 

тел. 05148/22-32

 

Голица Пчелник Нова Шипка Рудник
Кмет: Дияна Маринова Кмет: Найден Костов Кмет: Николинка Николова Кмет: Георги Георгиев
тел.05149/22-20
e-mail: golica@dolnichiflik.bg
гл.спец "АОН" - Надка Янкова
тел.05149/22-20
тел. 05147/23-11
e-mail: pchelnik@dolnichiflik.bg
Гл.спец."АОН" - Стефка Петрова
тел. 05147/23-13
тел. 05145/24-27

 

тел.05148/22-35
e-mail: rudnik@dolnichiflik.bg
гл.спец "АОН" - И. Михова