Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председател на Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Председател на Общински съвет – Долни чифлик
Николай Димитров Николов
Телефон: 05142/2015