Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHMJ95
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHMJ54

Местни избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Дата на публикуване: 15.08.2023
Последна актуализация: 05.11.2023

03.11.2023 г.

Закриване на ПСИК 031300031 за гласуване с подвижна избирателна кутия


Избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. в община Долни чифлик могат да подават заявки за оказване на помощ в придвижване в изборния ден на тел. 05142 2106 и 05124 2008.


На 26.10.2023 г. от 08:30 до 17:00 ч. в народно читалище "Изгрев-1919" във фоайето ще бъде поставена обучителна машина за машинно гласуване.


Във връзка с обучението на 25 октомври 2023 г. (сряда) от 10:00 часа в салона на НЧ „Изгрев-1919“ в гр. Долни чифлик, ОИК - Долни чифлик уведомява членове на СИК да се явят 30 (тридесет) минути по-рано с документ за самоличност, за да бъдат регистрирани като присъстващи.


18.10.2023 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


17.10.2023 г.

С Решение № 2655-МИ от 12.10.2023 г. ЦИК приема:

Методически указания по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване. - Изтегляне от тук

 

С Решение № 2654-МИ от 12.10.2023 г. ЦИК приема:

Методически указания по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с  хартиени бюлетини. - Изтегляне от тук


16.10.2023 г.

Общинска избирателна комисия - Долни чифлик уведомява всички членове на СИК на територията на общината, че могат да участват в дистанционно обучение посредством Microsoft Teams, организирано от „Сиела норма“ АД за работа с машина за гласуване.

Обучението ще се извърши на следните дати:

 

 • 20.10.2023 от 18:00 часа

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

 

 • 21.10.2023 от 10:00 часа

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 

 • 22.10.2023 от 16:00 часа

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

 

Линк за изтегляне на Microsoft Teams

Базови насоки за работа с Microsoft Teams (PDF)

 


3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3303

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3304

3305 Вписване в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3305

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3306

3307 Изключване от Списъка на заличените лица
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3307

3308 Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3308


13.10.2023 г.

Заповед РД-2360 от 12.10.2023 г. относно Образуване на две секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания и утвърждаване на номерацията и обхвата на ПСИК

Заповед РД-2359 от 12.10.2023 г. относно Определяне на длъжностни лица, които да приемат заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия


11.10.2023 г.

Заповед № РД - 2313 от 04.10.2023 г. относно Определяне избирателни секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрени или със затруднения в придвижването на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.


03.10.2023 г.

Заповед № РД-2302 от 03.10.2023 г. относно Насрочване на консултации с представляващите или упълномощените да представляват парламентарно представените партии и коалиции за подготовка на предложение от кмета на общината до ОИК - Долни чифлик за назначаване на ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.


27.09.2023 г.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/  

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.


26.09.2023 г.

Заповед № РД-2232 от 25.09.2023 г. относно предизборната агитация

Уведомление съгласно чл.8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите


Кметствата в община Долни чифлик в които ще се произвеждат избори за кмет на кметство на 29.10.2023 г. 

 1. Булаир 

 2. Венелин 

 3. Голица 

 4. Горен чифлик

 5. Гроздьово 

 6. Детелина 

 7. Нова шипка

 8. Ново Оряхово

 9. Пчелник 

 10. Рудник 

 11. Солник 

 12. Старо Оряхово

 13. Шкорпиловци 
   


18.09.2023 г.

Предварителен избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


13.09.2023 г.

Заповед № РД - 2121 от 13.09.2023 г. относно Насрочване на консултации с парламентарно представените партии и коалиции за подготовка на предложение от кмета на общината до ОИК - Долни чифлик за назначаване на СИК за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.


08.09.2023 г.

Заповед № РД - 2064 от 07.09.2023 г. относно Определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Заповед № РД - 2052 от 05.09.2023 г. относно Образуване на избирателни секции на територията на община Долни чифлик и утвърждаване на номерацията, обхвата и адресите на избирателните секции


07.09.2023 г.

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 18 от Изборния кодекс и решение на ЦИК № 2185-МИ от 01.09.2023 г. Ви уведомявам, че помещението, което е определено за работа на Общинската избирателна комисия, е Младежкият дом в сградата на НЧ „Изгрев“ (вляво от служебния вход на читалището) на ул. „Камчия“, № 6 в гр. Долни чифлик.

На 09.09.2023 г. от 10:00 ч. на Общинската избирателна комисия – Долни чифлик ще бъде предадено работното помещение за дейността и.

 

С уважение,

КИНА ПАВЛОВА

секретар на община Долни чифлик


15.08.2023 г.

Заповед  № РД-1874 от 15.08.2023 г. относно Насрочване на консултации с участието на парламентарно представените коалиции и партии за предложение от кмета до ЦИК за назначаване на ОИК в община Долни чифлик.