Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 28.04.2021

Наименование, адрес, телефон и работно време на звеното в общинска администрация – Долни чифлик, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация:

 

Гише „Деловодство и информация” в Центъра за услуги и информация на граждани.

Гр. Долни чифлик, пл. „Тича”, № 1.

тел.: 05142 2106.

Правила за организацията на работа в община Долни чифлик за приложение на Закона за достъп до обществена информация

Заповед на Кмета на Общината за определяне на длъжностно лице

Актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация - Долни чифлик

Годишен доклад 2014 г.

Годишен доклад 2015 г.

Годишен доклад 2016 г.

Годишен доклад 2017 г.

Годишен доклад 2018 г.

Годишен доклад 2019 г.