Z6_PPGAHG800PKJC068U155DD7RH0
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DD7R94

Избори през 2022

Дата на публикуване: 18.08.2022
Последна актуализация: 26.09.2022

16.09.2022 г.

Заповед № РД-2317 от 16.09.2022 г. относно определяне на служители за приемане и/или издаване на удостоверения за гласуване с подвижна избирателна кутия


21.09.2022 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.


31.08.2022 г.

Заповед № РД-2189 от 31.08.2022 г. относно Предизборна агитация

Уведомление съгл. чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите


Заповед № РД-2092 от 22.08.2022 г. относно: Насрочване на консултации с участието на парламентарно представените партии и колации в 47-ото Народно събрание за подготовка за предложение от кмета на общината до РИК -  Варна за назначаване на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за Наробно събрание на 02.10.2022 г в община Долни чифлик на 27.08.2022 г. (събота) от 10:30 ч. в заседалнета зала на общината на пл. Тича № 1 в гр. Долни чифлик


19.08.2022 г.

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.


17.08.2022 г.

Заповед № РД- 2065-1 от 17.08.2022 г. относно определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. в община Долни чифлик