Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3

Избори през 2021 г.

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.

Заповед № РД-2537 от 18.11.2021 г. относно определяне на помещение, разпределяне и раздаване на СИК на изборните книжа и материали, както и за съхранение на нераздадените и резервни изборни книжа и материали до и по време на изборите

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Заповед РД-2464 от 10.11.2021 г. за образуване на подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

   Съгласно решения на ЦИК № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г. и № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация. Секциите за гласуване на тези избиратели с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място/район, ако до 3 дни преди изборния ден (11.11.2021 г.) има подадени не по-малко от 7 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето

Бланка: Уведомление съгласно чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите

Заповед № РД-2323 от 21.10.2021 г. относно определяне на места за агитационни материали и провеждане на предизброни събрания на открито

Анимирани клипове за гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация, гласуване на хора с увреждания и гласуване с машина

Симулатор на машинно гласуване

ГРАФИК ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАШИНИТЕ ЗА ОБУЧИТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ (СУМГ) В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заповед № РД-2193 от 01.10.2021 г. относно насрочване консултации с участието на парламентарно представените партии и коалиции за назначаване на секционни избирателни комисии

Заповед № РД-2134 от 24.09.2021 г. относно образуване на избирателни секции на територията на община Долни чифлик

 


Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Организационно-технически план за работата на общинската администрация на 10, 11 и 12 юли 2021 г.
Заповед № РД-1544 от 08.07.2021 г. определяне на помещение за съхранение, разпределяне и раздаване на СИК на изборните книжа и материали


Инструкция за гласуване с машина

Община Долни чифлик съобщава, че на 06.07.2021 г. от 11:00 ч. до 12:00 във фоайето на Културния дом ще е налична тестова машина за гласуване и обучение на гласоподаватели.


Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите парламентарни избори, „Сиела Норма“ АД предлага възможност за он-лайн обучение, като за целта предоставя:

Линкове към обучителните он-лайн срещи за съответните дни и часове, както следва:
Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс (изтеглете от тук)

За срещата на 03.07.2021 (събота) в 10:30 ч.:

Microsoft Teams meeting

Присъеденете се от компютър или телефон

Натиснете тук за присъединяване

Learn More | Meeting options

За срещата на 04.07.2021 (неделя) в 10:30 ч.:

Microsoft Teams meeting

Присъеденете се от компютър или телефон

Натиснете тук за присъединяване

Learn More | Meeting options

Инструкция за вход към обучителната среща в приложения файл: „Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс“.
Контактите на Вашия обучител са:
Евгени Минков - Обучител

Тел.: +359 883 270 333

Ел. поща: e.minkov@teamdevelopment.bg

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избори за народни представители в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Заявлението се подава в периода от 10 дни преди изборния ден до изборния ден включително от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, както и подадено по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община по адреса, на който избирателят е поставен под задължителна карантина или задължителна изолация.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес и адресът на карантиниране.
Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка.
На територията на всяка община/район се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Списъци на заличените лица

Уведомление съгласно чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите

Заповед РД-1396 от 23.06.2021 г. относно определяне на избирателни секции подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Заповед РД-1394 от 23.06.2021 г. относно приемане на заявления от избиратели от избиратели с трайни увреждания , които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение

Заповед № РД-1282/10.06.2021 г. относно определяне на места за поставяне на агитационни материали


Подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Гражданите могат да подадат електронно заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, и чрез страницата https://regna.grao.bg/. В заявлението те вписват данните си и посочват телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.


31.05.2021 г.
Предварителни избирателни списъци


28.05.2021 г.

Заповед № РД1180 от 28.05.2021 г.   за провеждането на консултации с участието на парламентарно представените партии и коалиции за определяне на съставите на назначаване на секционни избирателни комисии (СИК) и подвижни избирателни комисии (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания и избиратели, поставени под карантина или изолация назначаване на секционни избирателни комисии (СИК) и подвижни избирателни комисии (ПСИК) за избиратели с трайни увреждания и избиратели, поставени под карантина или изолация

20.05.2021 г.

Заповед № РД-1115 от 20.05.2021 г. относно образуване на избирателни секции на територията на община Долни чифлик

 


Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

  1. На основание чл.36, ал.1 и ал. 4 от ИК избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 20.03.2021 г. Заявленията се подават в по настоящ адрес и бланките са налични в кметствата на общината.
  2. На основание чл.37, ал.1 от ИК избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянен или настоящ адрес в случаите , когато е направено в срок искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес. Към заявлението е небходимо да се приложи копие на документ на ТЕЛК/НЕЛК. Заявленията могат да се подават в срок до 20.03.2021 г. и са налични в кметствата на общината.


Заповед № РД-543/02.03.2021 г. относно определяне на избирателни секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Предварителен избирателен списък - НС 2021

Заповед № РД-333/16.02.2021 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на изборите за народни представители

Заповед № РД-345/18.02.2021 г. за насрочване на консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции

Заповед № РД- 303/ 12.02.2021 г. за изменение на заповед № РД 279/ 09.02.2021 г.

Заповед № РД-279/09.02.2021 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Долни чифлик