Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 10.01.2023

Работното време за работа с клиенти в:
   - ЦАО и залата за обслужване на клиенти в дирекция „Местни приходи“ е от понеделник до петък от 8:00 до 17:00 ч. без прекъсване;
   - общинската администрация в селата в общината е от понеделник до петък от 8:00 до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Информация за банковата сметка и кодовете за плащане на данъците и ТБО в община Долни чифлик


„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД – КЛОН ВАРНА

БАНКОВА СМЕТКА – BG78FINV91508416722963

BIC- FINVBGSF

КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕ:

441400 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК
442100 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
442200 – ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
442300 – ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
442400 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442500 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
442800 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
443400 – ДРУГИ ДАНЪЦИ
446500 – ГЛОБИ, ЛИХВИ
448007 - АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
448001 - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ