Z6_PPGAHG8009CFA06E32OFESGON1
Z7_PPGAHG8009CFA06E32OFESG405

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Дата на публикуване: 15.04.2024
Последна актуализация: 21.05.2024

Разяснителна кампания:


21.05.2024 г.

Заповед № РД-1172 от 21.05.2024 г. относно насрочване на консултации представляващите или упълномощените да представляват парламентарно представените партии и коалиции за подготовка на
предложение от кмета на общината до РИК - Варна за назначаване на ПСИК за
произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България
и за Народно събрание на 09 юни 2024 г. в община Долни чифлик на 27 май 2024 г.

Заповед № РД-1174 от 21.05.2024 г. относно опрделяне на длъжностни лица, които да приемат заявления и/или издават удостоверения за цялата община, от избиратели с трайни увреждания, които не им
позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, за гласуване с
подвижна избирателна кутия

Заповед № РД-1173 от 21.05.2024 г. относно определяне на избирателни секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването


07.05.2024 г.

Заповед № РД-1049 от 07.05.2024 г. относно определяне на таблата пред сградите на общината в гр. Долни чифлки и в селата за места, където да се поставят агитационни материали

Уведомление съгл. чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите


29.04.2024 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.

 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от  Република България на 9 юни 2024 г.
                                      


24.04.2024 г.

Заповед № РД-955 от 24.04.2024 г. относно насрочване на консултации с участието на парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание за подготовка на предложение от кмета на общината до РИК-Варна за назначаване на секционни избирателни комисии


22.04.2024 г.

Заповед № РД-923 от 22.04.2024 г. относно  определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание


15.04.2024 г.

Заповед № РД-880 от 15.04.2024 г. относно образуване на секции и утвърждаване на номерацията, обхвата и адресите на избирателните секции на територията на община Долни чифлик