Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS88PM0
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS88PE4

Контакти кметски наместници

Дата на публикуване: 04.02.2021
Последна актуализация: 09.04.2024

с. Бърдарево

Кметски наместник - Димитър Колев
Тел. 889694650
email: bardarevo@dolnichiflik.bg

с. Кривини

Кметски наместник - Параскева  Любчева
Тел. 05142/ 37-19
email: krivini@dolnichiflik.bg

с. Юнец

Кметски наместник - Иванка  Михова
Тел. 05148/ 22-32

email: yunets@dolnichiflik.bg