Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS88PS2
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS88P26

Контакти кметове на кметства

Дата на публикуване: 04.02.2021
Последна актуализация: 17.11.2023

Кметство Гроздьово

Кмет на с. Гроздьово - Ирхан Хасан
тел. 05145/22-80, 25-69
email: grozdevo@dolnichiflik.bg

Кметство Пчелник

Кмет на с. Пчелник - Найден Костов
тел. 05147/23-11, 23-13
email: pchelnik@dolnichiflik.bg

Кметство Венелин

Кмет на с. Венелин - Филиз Ахмедов
тел. 05147/23-79
email: venelin@dolnichiflik.bg

Кметство Горен чифлик

Кмет на с. Горен чифлик - Петър Георгиев
тел. 05146/22-66, 22-80
email: gchiflik@dolnichiflik.bg

Кметство Детелина

Кмет на с. Детелина - Кера Атанасова
тел. 05142/66-02
email: detelina@dolnichiflik.bg

Кметство Старо Оряхово

Кмет на с. Старо Оряхово - Петър Тинев
тел. 05141/22-22, 22-23
email: storyahovo@dolnichiflik.bg

Кметство Шкорпиловци

Кмет на с. Шкорпиловци - Атанас Кателиев
тел. 05142/66-01
email: shkorpilovci@dolnichiflik.bg

Кметство Голица

Кмет на с. Голица - Дияна Маринова
тел. 05149/22-20
email: golica@dolnichiflik.bg

Кметство Булаир 

Кмет на с. Булаир - Исмаил Риза
Тел. 05149/2279
email: bulair@dolnichiflik.bg

Кметство Нова Шипка 

Кмет на с. Нова Шипка - Николинка Николова
Тел. 05145/24-27
email: nshipka@dolnichiflik.bg

Кметство Ново Оряхово

Кмет на с. Ново Оряхово - Веска Петрова
Тел. 05141/ 23-92
email: noryahovo@dolnichiflik.bg

Кметство Рудник

Кмет на с. Рудник - Георги Георгиев
Тел. 05148/22-35
email: rudnik@dolnichiflik.bg

Кметство Солник

Кмет на с. Солник - Станка Йорданова
Тел. 0889692820
email: solnik@dolnichiflik.bg