Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C91
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S27
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S25

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 20.03.2024

Община  Долни чифлик
9120 гр. Долни чифлик
пл. ”Тича” № 1

Център за административно обслужване
Тел.: 05142/ 21-06 
email: obshtina@dolnichiflik.bg

Общински съвет – Долни чифлик
Председател на Общински съвет - Николай Николов
Тел.: 05142/ 20-15
email: obsavet@dolnichiflik.bg

Главен архитект - арх. Георги Митев
Приемни дни за граждани:
Четвъртък - 9 ч. - 1200 ч.

Кмет на община Долни чифлик

Красимира Анастасова
Тел.: 05142/ 20-01
email: obshtina@dolnichiflik.bg

Заместник - кмет по стопанските дейности 

Любомир Вангелов
Тел.: 05142/ 22-65
email: l-vangelov@dolnichiflik.bg

Заместник - кмет по хуманитарните дейности 

Станка Тодорова
email: s-todorova@dolnichiflik.bg

 

Заместник - кмет по приходи и образование

Илка Тенева
email: i-teneva@dolnichiflik.bg

Секретар на община Долни чифлик

Кина Павлова
Тел.: 05142/ 20-02
email: sekretar@dolnichiflik.bg