Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GM0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SG4

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2021

Работното време за работа с клиенти в:
   - ЦУИГ и залата за обслужване на клиенти в дирекция „Местни приходи“ е от понеделник до петък от 8:00 до 17:00 ч. без прекъсване;
   - общинската администрация в селата в общината е от понеделник до петък от 8:00 до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Z7_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231DL1
Z7_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231D53

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2021

Работното време за работа с клиенти в:
   - ЦУИГ и залата за обслужване на клиенти в дирекция „Местни приходи“ е от понеделник до петък от 8:00 до 17:00 ч. без прекъсване;
   - общинската администрация в селата в общината е от понеделник до петък от 8:00 до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.