Z6_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH38C6
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH38S7

ДВХУИ - с. Горен чифлик

Дата на публикуване: 16.03.2021
Последна актуализация: 15.04.2021

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А    С П Р А В К А 


 

Адрес и телефон законтакт

ДВХУИ

гр./с/ Горен чифлик, община Д.чифлик, област  Варна

тел.051462487

 

Капацитет /места/

Капацитет - 62

заети - 58

незаети - 4

 

Директор/управител,

Име и фамилия: Магдалена Йорданова

Квалификация: Бакалавър -  социални дейности

Професионален опит в сферата на социалните услуги: 20 години


Сграден фонд:ДВХУИ се помещава в четири едноетажни сгради, от които едната е администрация, а другата се ползва за складове. Две от сградите са за нуждите на потребителите, в които има 18 спални помещения - всяко със санитарен възел , трудотерапия, занималня, стая за усамотяване, гардеробна, столова, кухня, пералня,  мед.кабинет.

Обща квадратура на двете сгради -581.85 м2. 

Достъпност: Специализираната институция е достъпна за трудноподвижните хора по отношение преминаването към столовата и павилионите.

Околна среда: ДВХУИ се намира в село Горен чифлик, на 9 км. от община Долни чифлик, на 50км.от гр.Варна. Разполага с дворно пространство от 20 дка. с обособени цветни градинки, алеи, зелени тревни площи, пейки, беседка и засадени дървета.

Обзавеждане: Във всяко от спалните помещения има двукрилни гардероби, легла с нощни шкафчета, телевизори/ползващи цифрова телевизия „Булсатком” /в няколко от спалните има и помощни маси. Обзавеждането в трудотерапия и занималнята е със секции, маси, столове, дивани.

Оборудване: Санитарните възли към всяка спалня са оборудвани с тоалетни чинии, мивки, душове, фаянс/теракот/ и работеща вентилационна система. Кухненски блок оборудван с хладилни и топлинни съоръжения, две подготвителни за зеленчуци и месо, столовата с маси и столове. Пералното помещение оборудвано с професионална пералня, две сушилни, шевна машина и гладачна маса.

Собственост на сградите:Общинска собственост

Наличие на собствен специализиран транспорт. Пътнически УАЗ и лек автомобил „Голф”


Структура ичисленост на персонала (видове длъжности - специалисти и общи, незаети длъжности, причини заналичие на вакантни длъжности; брой и вид длъжности извън щатното разписание-попрограми, проекти, др.)

Директор - 1

Психолог - 1

Ст.мед.с-ра-рехабилитат - 1

Мед.сестра - 5

Трудотерапевти - 2

Касиер - 1

Домакин - 1

Шофьор-снабдител - 1

Готвач - 1

Пом-готвач - 1

Раб.кухня - 1

Перач - 1

Санитар - 10

Общ.работник - 3

Гладач  0,5 - 0,5

Счетоводител - 1

Общ.работник - 1, ПМС - 66


Описание надейностите за подкрепа, които предлага СУ

Почистване на спалните помещения, подпомагане при извършване на личния тоалет, хранене, пране на дрехи, изкърпване, гладене, фризьор и/или бръснар, осигуряване на съдействие за получаване на здравни грижи и здравна профилактика, организиране на културни и спортни мероприятия и други дейности по организация на свободното време, наличие на образователни програми и осигурен достъп до информация, осъществяват ли се терапевтични и рехабилитационни дейности, осигурено 24-часово медицинско обслужване и др.

          Почистването на спалните се извършва от дежурните по график санитари  с миещи и дезинфекционни средства. При извършване на личната хигиена на потребителите, които имат нужда от частична помощ помагат санитари, мед.сестри, трудотерапевти, а на останалите обгрижването е изцяло от санитари и мед.сестри. С лични принадлежности разполагат потребителитe с психични разстройства и с лека и умерена степен на интелектуално увреждане,които могат да ги съхранят.С тежката и дълбока умствена изостаналост тоалетните принадлежности се съхраняват при трудотерапевтите. 

Прането, изкърпването на дрехите се извършва от перача, само малък брой от потребители перат личното си бельо сами, те имат осигурен достъп до автоматична пералня/под наблюдение на трудотерапевт/ и лични сушилници.

Гладенето и подреждането на изпраното пране и сортирането на дрехи се извършва от гладача.

Фризьорски услуги/подстригване,боядисване/ се извършват от трудотерапевтите в специално обособено фризьорско ателие.

Хранене: Трикратен режим на хранене  - закуска – 8.00 ч., обяд - 12.00 ч., вечеря - 18.00 ч.

Изготвят се седмични менюта от екип/ст.мед.сестра, домакин, соц.работник, готвач/, утвърдени от директора с разнообразни и съобразени с хранителните потребности на настанените лица. Осигурени са шест месни дни през седмицата Назначена 15 диета –щадяща, за двама потребители болни от захарен диабет - диета №9. На потребителите се предлагат по две ястия на обяд. Обстановката в столовата е в добро хигиенно състояние, приветлива, удобна. Трудноподвижните лица се предвижват с инвалидни колички.

Сключен е договор за снабдяване с хр.продукти  между община Долни чифлик и фирма”Желеви 2006”- Долни чифлик. Ежедневно се подават заявки до фирмата за текущо снабдяване с хр.продукти. Хранителните продукти се съхраняват в хладилници, фризери в два склада. Домакина наблюдава продуктите за изтекъл срок на годност.

Здравни грижи: В ДВХУИ е осигурено 24-часово медицинско обслужване. На щат 5 мед.сестри и ст.мед.сестра. За всички потребители има направен избор на общопрактикуващ лекар с практиката в АГППМП –„Медиарт ООД „с.Горен чифлик, който посещава ДВХУИ два пъти седмично и при необходимост. При нужда от стоматологична помощ ползваме стоматолог от съседното село. За наблюдение и лечение от психиатър се ползват услугите на д-р В.Чакалова от Психиатрична клиника към МБАЛ”Св.Марина” - гр.Варна

За спешна помощ се отзовават екипите на Филиал за спешна мед.помощ –гр.Долни чифлик.

В институцията има изготвен писмен план за здравни грижи за всеки потребител, съгласно изискванията на чл.40 г ,ал.4 от ППЗСП, при всяка промяна се актуализира. Всяка лице има медицинско досие, в което се прилагат амб.листи, протоколи, рецепти и планове за здравни грижи, лабораторни изследвания и др.. Вписва се информация от лечение в болници или при стоматолог.

Социални дейности: В СИ има разработени и се прилагат образователна програма, програма за културни и спортни дейности, програми за трудотерапевтична дейност/разработени за всеки месец и по групи според възможностите на лицата/

Под ръководството на екип от специалисти /соц.работник, психолог, трудотерапевти/ се извършват следните дейности: цветарство, плетене и бродиране, готварство, музикотерапия, подържане на тревните площи и градинките в двора, участие в хигиената по спални помещения и околните пространства, артерапия /рисуване, апликиране, моделиране и др./. Дейностите се извършват по групи от по 15 човека съобразно интереса и съответните способности.

Организират се екскурзии, почивки, спортни мероприятия, честване на различни национални, християнски и лични празници

Свободно време – предоставяне на възможност самостоятелно да организират свободното си време, ако имат умение за това. Осигурени са достатъчен  брой телевизори с предоставен избор за предпочитани програми, осигурен абонамент на вестници и списания, по желание могат да се включват в екскурзии, почивки, плаж, отдих извън институцията.

В СИ социалния работник изготвя индивидуални планове за всеки потребител, който се актуализират на всеки шест месеца. Психолога провежда обследване възможностите на потребителите,чрез психологически методи и тестове, както и изслушване на проблемите на лицата при решаване на конфликти и проблемите им. Изготвя психологически профил.

Рехабилитатора на СИ провежда занимания с потребителите по ЛФК – активна и пасивна - масажи, спортни игри.

В СИ има разработена програма за социално включване в общността, деинституционализация и интеграция на настанените лица.

За потребителите е осигурен достъп до телефонен пост за телефонни разговори с близки и познати. Осигурени са материали за писане на писма, картички и др. и изпращането им до близките.

             Чрез писма и тел.разговори и посещения в институцията екипа от специалисти работи за извеждането на лицата от институцията, за вземането им в домашен отпуск и по чест контакт с близките. 

       Няколко от потребителите разполагат с мобилни телефони.

       Много от потребителите имат създадени приятелства с жителите на селото.

За първи март всяка година подаряваме мартеници на децата от детската градина и от училището, а за” Коледа” и „Лазаровден” - учениците от Основното училище посещават СИ за да поздравят потребителите.


Добра практика при управлението и предоставянето на социална услуга

 

ДВХУИ с.Горен чифлик осъществява контакти  и обмяна на опит със следните институции:

ДВХУИ с.Лозево обл.Шумен

ДВХУИ с.Оборище  обл.Варна

ДВХУИ с.Батошево обл.Габрово

ДВХУИ с.Българево обл.Добрич

ДВХУИ с.Малиново обл.Ямбол

С изброените по горе институции планираме провеждането на почивки /плаж в Шкорпиловци и Камчия и рехабилитация в гр.Поморие.

 

При необходимост СИ осъществява контакти с Психиатрия гр.Варна, ТЕЛК, МБАЛ

„Св.АННА”; МБАЛ „Св.МАРИНА” гр.Варна, НОИ гр.Варна, НАП гр.Варна, Картотека на инвалида гр.Варна, Варненски окръжен съд, Полицейско управление гр.Долни чифлик, Дирекция”СП” гр.Долни чифлик и др.

Ежедневен контакт с Община Долни чифлик.

 

 СУ под едно ръководство :

ЗЖ с.Горен чифлик

ЦНСТ с.Горен чифлик

ДДУИ с.Рудник