Z6_PPGAHG80015N906456LUN6J1H3
Z7_PPGAHG80015N906456LUN6J197

Месечни финансови отчети

Дата на публикуване: 01.12.2022
Последна актуализация: 12.03.2024

12.03.2024 г.

Месечен отчет - м. 02.2024 г.


21.02.2024 г.

Месечен отчет - м. 01.2024 г.


31.01.2024 г.

Месечен отчет - м. 12 2023 г.


29.12.2023 г.

Месечен отчет - м. 11 2023 г.


31.11.2023 г.

Месечен отчет - м.10.2023 г.


20.10.2023 г.

Месечен отчет - м.09.2023 г.


12.09.2023 г.

Месечен отчет - м.08.2023 г.


11.08.2023 г.

Месечен отчет - м.07.2023 г.


12.07.2023 г.

Месечен отчет - м.06.2023 г.


12.06.2023 г.

Месечен отчет - м.05.2023 г.


12.05.2023 г.

Месечен отчет - м.04.2023 г.


12.04.2023 г.

Месечен отчет - м.03.2023 г.


13.03.2023 г.

Месечен отчет - м.02.2023 г. 


14.02.2023 г.

Месечен отчет - м.01.2023 г.


30.01.2023 г.

Месечен отчет - м.12.2022 г.


02.12.2022 г.

Месечен отчет - м.11.2022 г.


25.11.2022 г.

Месечен отчет - м.10.2022 г.


25.10.2022 г.

Месечен отчет - м.9.2022 г.


16.09.2022 г.

Месечен отчет - м.8.2022 г.


31.08.2022 г.

Месечен отчет - м.07.2022 г.


27.07.2022 г.

Месечен отчет - м.06.2022 г.


22.06.2022 г.

Месечен отчет - м.5.2022 г.


31.05.2022 г.

Месечен отчет - м.4.2022 г.


20.04.2022 г.

Месечен отчет - м. 03.2022 .г


22.03.2022 г.

Месечен отчет - м. 02.2022 .г


17.02.2022 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м. 01.2022 г.


31.01.2022 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.12.2021 г.


31.12.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС м.11.2021г.


12.11.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м. 10.2021 г.


29.10.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м. 09.2021 г.


29.09.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м. 08.2021 г.


12.08.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м.07.2021 г.

29.07.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.06.2021 г.


29.06.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.05.2021 г.


28.05.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.04.2021 г.


29.04.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м.03.2021 г.


30.03.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.02.2021 г.


11.02.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м.01.2021 г.


29.01.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.12.2020 г.


22.12.2020 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.11.2020 г.


27.11.2020 г.

ОКИБ и сметки за СЕС - м. 10.2020 г.


30.10.2020 г.

ОКИБ и сметки за СЕС - м. 09.2020 г.


23.09.2020 г.

ОКИБ и сметки за СЕС - м. 08.2020 г.


20.08.2020 г.

ОКИБ и сметки за СЕС - м. 07.2020 г.


31.07.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 06.2020 г.


12.06.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 05.2020 г.


15.05.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 04.2020 г.


24.04.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 03.2020 г.


12.03.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 02.2020 г.


11.02.2020 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.01.2020 г.