Z6_PPGAHG80013BF064LREJVEG837
Z7_PPGAHG80013BF064LREJVEG8B0

Бюджет

Дата на публикуване: 02.12.2022
Последна актуализация: 20.03.2024

15.03.2024 г.

Бюджетна прогноза 2025-2027 I етап

Приложение - Бюджетна прогноза 2025-2027 г.

- Докладна записка

- Приложение - Капиталови разходи

Приложение - Общински дълг

- Приложение - Поети ангажименти

- Приложение - Справка за ефекта от увеличението на  минималната работна заплата за периода 2025-2027 г. по бюджета на общината


23.02.2024 г.

Бюджет на община Долни чифлик за 2024 година

Бюджет - начален план

Капиталови разходи 2024 г.

Бюджет на СЕС

 


21.02.2024 г,

П О К А Н А
ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
ЗА ПЕРИОДА 2025-2027 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2025 – 2027 година.
Обсъждането ще се проведе на 29 февруари 2024 г. от  10,00 часа в залата на общината.

КРАСИМИРА АНАСТАСОВА
Кмет на община Долни чифлик
 

Приложение № 8 - Бюджетна прогноза 2025-2027 г.

 


16.01.2024 г.

П О К А Н А

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на община Долни чифлик за 2024 година.

Обсъждането ще се проведе на 23 януари 2024 година от 10.00 часа в залата на общината.

                                                                                                 

Кмет на община Долни чифлик:

                      /Красимира Анастасова/

 

Акценти бюджет 2024 г.

Бюджет на СЕС за 2024 г.

Капиталови разходи за 2024 г.

 


15.09.2023 г.

Бюджетна прогноза 2024-2026 II етап

- Приложение - КР за социалната инфраструктура-ВИК гр. Долни чифлик

Приложение - КР за социалната инфраструктура-ВИК с. Горен чифлик

Приложение - Местни приходи и разходи

Приложение - Общински дълг

Приложение - Поети ангажименти


08.09.2023 г.

Бюджет на община Долни чифлик за 2023 година

Решение на общински съвет № 1101

Бюджет - начален план

Капиталови разходи 2023 г.

Бюджет на СЕС

 


08.09.2023 г.

П О К А Н А

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 ГОДИНА

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2024 – 2026 година.

Обсъждането ще се проведе на 15 септември 2023 г. от  13,00 часа в залата на общината.

                              КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

                             Кмет на община Долни чифлик


14.08.2023 г.

П О К А Н А

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОДИНА

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на разчети на община Долни чифлик за 2023 година.

Обсъждането ще се проведе на 22 август 2023 година от 10.00 часа в залата на общината.                                                                               

Кмет на община Долни чифлик:

                            /Красимира Анастасова/

 

Акценти бюджет 2023 г.

Бюджет на СЕС за 2023 г.

Капиталови разходи за 2023 г.


27.03.2023 г.

Бюджетна прогноза 2024-2026 I етап

- Докладна записка

- Приложение - Местни приходи и разходи 

Приложение - Общински дълг

- Приложение - Поети ангажименти


16.03.2023 г.

П О К А Н А

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 ГОДИНА

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2024 – 2026 година.

Обсъждането ще се проведе на 24 март 2023 г. от  10,00 часа в залата на общината.

                              КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

                             Кмет на община Долни чифлик


07.03.2023 г.

Разчети на община Долни чифлик за 2023 година

Решение на общински съвет № 927

Бюджет - начален план

Капиталови разходи 2023 г.

Бюджет на СЕС


07.02.2023 г.

П О К А Н А

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗЧЕТИ ЗА 2023 ГОДИНА

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на разчети на община Долни чифлик за 2023 година.

Обсъждането ще се проведе на 13 февруари 2023 година от 10.00 часа в залата на общината.

 

Разчет бюджет 2023 г.

Разчет СЕС 2023 г.

Разчет КР 2023 г.


09.09.2022 г.

Бюджетна прогноза 2023 - 2025 II - етап

- Докладна записка

- Приложение - Местни приходи и разходи 

- Приложение - Общински дълг

- Приложение - поети ангажименти


09.05.2022 г.

Бюджет 2022 г.

- Решение на общински съвет № 694 от 21.04.2022 г.

- Капиталови разходи за 2022 г.

- Бюджет 2022 г.

- Бюджет на СЕС 2022 г.

- Бюджет на кметства за 2022 г.


23.03.2022 г.

Проект - бюджет 2022 г. - за публично обсъждане

П О К А Н А

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на община Долни чифлик за 2022 година.

Обсъждането ще се проведе на 31 март 2022 година от 10.00 часа в залата на общината.

                                                                                                 

Кмет на община Долни чифлик:

                   /Красимира Анастасова/

 

Акценти бюджет 2022 г.

- Бюджет кметства 2022 г.

- Капиталови разходи за 2022 г.

- Бюджет на СЕС за 2022 г.


21.03.2022 г.

БП 2023 - 2025 г. - I етап - корекция

- Докладна записка

Приложение - Местни приходи и разходи 

Обяснителна записка към местни приходи и разходи


08.03.2022 г.

БП 2023 - 2025 г. - I етап

П О К А Н А

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 ГОДИНА

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2023 – 2025 година.

Обсъждането ще се проведе на 14 март 2022 г. от 10.00 часа в залата на общината.

КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

Кмет на община Долни чифлик

- Докладна записка 

- Приложение - Местни приходи и разходи 

- Приложение - Общински дълг

- Приложение - поети ангажименти

- Обяснителна записка към поети ангажименти 

Обяснителна записка към общински дълг

Обяснителна записка към местни приходи и разходи


8.10.2021 г.

БП 2022-2024 г. - II етап

П О К А Н А

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2024 ГОДИНА – II ЕТАП В ЧАСТТА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета за 2022 година и на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023-2024 г. - II етап в частта за местни дейности на община Долни чифлик.

Обсъждането ще се проведе на 14 октомври 2021 г. от 10.00 часа в залата на общината.

 

КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

Кмет на община Долни чифлик

- ДЗ БП 2022-2024 г.

- Обяснитена записка - прогноза ангажименти

Обяснитена записка - прогноза местни приходи и разходи

- Обяснитена записка - прогноза ОД

- Обяснитена записка -  прогноза Ковид

- Прогноза ОД

- Прогноза Ковид

- Прогноза проекти

- Прогноза поети ангажименти


09.03.2021 г.

Бюджет 2021 г.

- Решение на общински съвет № 354 от 25.02.2021 г.

- Капиталови разходи за 2021 г.

- Бюджет 2021 г.

- Бюджет на СЕС 2021 г.

- Бюджет на кметства за 2021 г.


12.02.2021 г.

Бюджетна прогноза 2022 - 2024 I - етап

П О К А Н А

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 ГОДИНА

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2022 – 2024 година.

Обсъждането ще се проведе на 19 февруари 2021 г. от 10.00 часа в залата на общината.

                         

КРАСИМИРА АНАСТАСОВА                          

Кмет на община Долни чифлик

 

- Докладна записка БП 2022-2024 г.

- Обяснителни записки прогноза 2022-2024 г.

- Прогноза - Местни приходи и разходи

- Прогноза - Ангажименти

- Прогноза - Общински дълг

 


03.02.2021 г.

Проект - бюджет 2021 г. - за публично обсъждане

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на община Долни чифлик за 2021 година.

Обсъждането ще се проведе на 11 февруари 2021 година от 10.00 часа в залата на общината.

Кмет на община Долни чифлик:

/Красимира Анастасовa/
 

- Акценти бюджет 2021 г.

- Бюджет кметства 2021 г.

- Капиталови разходи за 2021 г.

- Бюджет на СЕС за 2021 г.


04.09.2020 г.

БП 2021 - 2023 II етап 

П О К А Н А

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 ГОДИНА

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2021 – 2023 година.

Обсъждането ще се проведе на 14 септември 2020 г. от 10.00 часа в залата на общината.

                              КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

                             Кмет на община Долни чифлик

- Докладна записка 

- Прогноза - местни приходи и разходи 

- Прогноза - ангажименти 

- Прогноза - общински дълг 

 


07.02.2020 г.

БП 2021 - 2023 I етап 

П О К А Н А

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 ГОДИНА

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2021 – 2023 година.

Обсъждането ще се проведе на 13 февруари 2020 г. от 10.00 часа в залата на общината.

                              КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

                             Кмет на община Долни чифлик

- Докладна записка 

- Прогноза - местни приходи и разходи 

- Прогноза - ангажименти 

- Прогноза - общински дълг 

- Обяснителна записка - местни приходи и разходи

- Обяснителна записка - прогноза ОД

- Обяснителна записка - ангажименти