Z6_PPGAHG800PJN90Q3BH8GBS0041
Z7_PPGAHG800PJN90Q3BH8GBS00K5

Бюджет и финансови отчети

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 30.11.2022

25.11.2022 г.

Месечен отчет - м.10.2022 г.


25.10.2022 г.

Месечен отчет - м.9.2022 г.

Тримесечен отчет III трим.2022 г.


16.09.2022 г.

Месечен отчет - м.8.2022 г.


09.09.2022 г.

Бюджетна прогноза 2024-2025 II етап


31.08.2022 г.

Месечен отчет - м.07.2022 г.


29.07.2022 г.

Тримесечен отчет II трим.2022 г.


27.07.2022 г.

Месечен отчет - м.06.2022 г.


22.06.2022 г.

Месечен отчет - м.5.2022 г.


31.05.2022 г.

Месечен отчет - м.4.2022 г.


20.05.2022 г.

Бюджет 2022 г. част 1

Бюджет 2022 г. част 2


04.05.2022 г.

Тримесечен отчет I трим.


03.05.2022 г.

Бюджет 2022 г. част 1

Бюджет 2022 г. част 2


20.04.2022 г.

Месечен отчет - м. 03.2022 .г


05.04.2022 г.

Бюджетна прогноза 2023-2025 г. I етап


22.03.2022 г.

Месечен отчет - м. 02.2022 .г


22.03.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА


24.02.2022 г.

ОКИБ, сметки СЕС и КР - IV трим. 2021 г.


17.02.2022 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м. 01.2022 г.


31.01.2022 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.12.2021 г.


30.03.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.02.2021 г.


22.02.2021 г.

ОКИБ, СЕС и КР - IV трим. 2020 г.


12.02.2021 г.

Покана за публично обсъждане  прогноза 2022-2024


11.02.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.01.2021 г.


11.02.2021 г.

Обсъждане бюджет 2021 г.


03.02.2021 г.

Покана за публично обсъждане Бюджет 2021


29.01.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.12.2020 г.


07.01.2021 г.

 Баланс 2019

Одитен доклад на Сметната палата


22.12.2020 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.11.2020 г.


27.11.2020 г.

ОКИБ и сметки за СЕС - м. 10.2020 г.


30.10.2020 г.

ОКИБ и сметки за СЕС - м. 09.2020 г.

ОКИБ, СЕС и КР - III тр. 2020 г.


23.09.2020 г.

ОКИБ и сметки за СЕС - м. 08.2020 г.


15.09.2020 г.

Бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за 2021-2023 г. - II етап


04.09.2020 г.

Покана за публично обсъждане  прогноза 2019-2021