Z6_PPGAHG8001LH8068VO561H6CH5
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561H6CL7

Съобщения

Дата на публикуване: 28.09.2022
Последна актуализация: 28.09.2022

28.09.2022 г.

Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, които до сега са подавали декларации до края на текущата година за имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година, че на основание чл.71 от Закона за местните данъци и такси, считано от 2022 г. следва да подадат декларация по образец в срок до 31 октомври на текущата година в дирекция „Местни приходи“ при община Долни чифлик.