Z6_PPGAHG8001DQC0QNETCG9S30L4
Z7_PPGAHG8001DQC0QNETCG9S30D1

Съобщения за връчване по чл. 32, ал.4 от ДОПК

Дата на публикуване: 29.11.2021
Последна актуализация: 02.02.2024

 

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

 

Публикувано в петък 19.01.2024 г.

Валидно до 02.02.2024 г.

 

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явите в Дирекция „Местни приходи” при Община Долни чифлик, пл. „Тича” № 1 за връчване на Акт за установяване на задълженията по чл. 107, ал.3 от ДОПК.

 

 

    В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният Акт за установяване на задълженията по чл. 107, ал.3 от ДОПК, във връзка с  чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№/дата на съобщението

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес

1/19.01.

2024 г.

АУЗ № 18-3-20/

18.10.2023 г.

 

Славчо Захариев Славов

гр. Варна, Владислав Варненчик, ж.к. Владислав Варненчик № 13, вх.6, ап.16, ет.1

2/19.01.

2024 г.

АУЗ № 18-3-28/

18.10.2023 г.

Георги Тодоров Георгиев

гр. Варна, Приморски,

ул.Роза № 19, вх.В, ап.35, ет.4

3/19.01.

2024 г.

АУЗ № 18-3-34/

18.10.2023 г.

Александър  Александров          Райков

с. Старо оряхово, ул. Родопи  

№ 19 А

4/19.01.

2024 г.

АУЗ № 18-3147/

18.10.2023 г.

Недялка Вичева Чиобану

гр.Варна, Одесос, ул.Хаджи Димитър №4, ап.65, ет.1

5/19.01.

2024 г.

АУЗ №18-3-48/

18.10.2023 г.

Кольо Любенов Златев

с. Горен чифлик, ул. Кокиче № 10

6/19.01.

2024 г.

АУЗ № 18-3-54/

18.10.2023 г.

Станислава Ненчева Гоцева

гр.Шумен, ул.Васил Левски № 29, вх.3, ап.31, ет.2

7/19.01.

2024 г.

АУЗ № 18-3-56/

18.10.2023 г.

Назиф Исмаил Рушид

с. Пчелник, ул. Дунав № 81

8/19.01.

2024 г.

АУЗ № 18-3-70/

18.10.2023 г.

Севдалин Асенов Илков

гр. Долни чифлик, ул. Камчия № 68

9/19.01.

2024 г.

АУЗ № 18-3-72/

18.10.2023 г.

Шериф Шабан ШериФ

с. Гроздьово, ул. Искър № 24

10/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-3-73/

 18.10.2023 г.

Добринка Атанасова Христова

с.Шкорпиловци, ул. Камчия № 36

11/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-5-2-1/

06.11.2023 г.

 

Таня Тодорова Христова

гр. Долни чифлик, ул. Камчия № 44

12/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-3-61/

18.10.2023 г.

Байрям Али Юсеин

с. Венелин

13/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-11-1/

20.11.2023 г.

Иван Маринов Иванов

с. Старо оряхово, ул. Кокиче № 23

14/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-3-44/

18.10.2023 г.

Росен Андреев Ставрев

с. Венелин

15/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-3-76/

18.10.2023 г.

Емилия Шибилева Маринова

с. Венелин

16/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-3-5/

18.10.2023 г.

„Фър Трий Вилас“ ООД

гр. Варна, ул. Девня

17/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-10-1/

17.11.2023 г.

Иван Николаев Атанасов

гр. Долни чифлик, ул. Камчия № 9

18/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-17-1/

01.12.2023 г.

Димитричка Стефанова Георгиева

гр. Долни чифлик, ул. Батак № 13

19/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-20-1/

07.12.2023 г.

Нела Васкова Радева

гр. Бургас, ул. Перущица № 014

20/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-21-1/

07.12.2023 г.

Фанка Васкова Ангелова

гр. Варна - Аспарухово,

ул. Новгород № 045

21/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-29-1/

15.12.2023 г.

Ганчо Нонев Нейков

Област Стара Загора, с.Борово

22/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-42-1/

20.12.2023 г.

Тенардие Рафет Смаил

гр. Долни чифлик, ул. Бреза № 2

23/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-26-1/

14.12.2023 г.

„Булград“ ООД

гр. Варна-Младост , ж.к. Чайка

№ 688, ап.16

24/19.01.2024 г.

АУЗ № 18-23-1/

13.12.2023 г.

Асан Афизе Рамиз

с. Венелин, ул. Дъб №8

 

 

 

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 19.01.2024 г. до 02.02.2024 г.

 

                                                                          С уважение: ……………………….…

 

                                                                           – мл.инспектор МП