Z6_PPGAHG800HQ4506MQIVN11E6E7
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN11E610

Чистота

Дата на публикуване: 06.03.2024
Последна актуализация: 07.05.2024
График за обслужване на съдовете за смет за месец  май  2024 година
Населено място Дати за обслужване
Булаир  2 (четвъртък) ;   9 (четвъртък) ; 16 (четвъртък) ; 23 (четвъртък) ;   30 (четвъртък) ;
Бърдарево  2 (четвъртък) ;   9 (четвъртък) ; 16 (четвъртък) ; 23 (четвъртък) ;   30 (четвъртък) ;
Венелин  1 (сряда);  8 (сряда);15 (сряда); 22 (сряда); 29 (сряда) ;
Голица  2 (четвъртък) ;   9 (четвъртък) ; 16 (четвъртък) ; 23 (четвъртък) ;   30 (четвъртък) ;
Горен чифлик  1 (сряда);  8 (сряда);15 (сряда); 22 (сряда); 29 (сряда) ;
Гроздьово  3  (петък);  10  (петък);17 (петък);   24 (петък);  31 (петък); 
Детелина     7 (вторник); 14 (вторник); 21  (вторник);   28  (вторник);
Долни чифлик 1     7 (вторник); 14 (вторник); 21  (вторник);   28  (вторник);
Долни чифлик 2  1 (сряда);  8 (сряда);15 (сряда); 22 (сряда); 29 (сряда) ;
Долни чифлик 3  3  (петък);  10  (петък);17 (петък);   24 (петък);  31 (петък); 
Долни чифлик- център   1  (сряда); 3 (петък) ;6 (понеделник)  ;8 ( сряда);  10 (петък); 13 (понеделник); 15 (сряда);  17 (петък); 20 (понеделник); 22 (сряда); 23 (четвъртък); 24 (петък); 27(понеделник); 29 (сряда); 31 (петък)
Кривини  2 (четвъртък) ;   9 (четвъртък) ; 16 (четвъртък) ; 23 (четвъртък) ;   30 (четвъртък) ;
Нова Шипка  3  (петък);  10  (петък);17 (петък);   24 (петък);  31 (петък); 
Ново Оряхово 6 (понеделник); 13 (понеделник); 20 (понеделник); 27 (понеделник)
Пчелник     7 (вторник); 14 (вторник); 21  (вторник);   28  (вторник);
Рудник  2 (четвъртък) ;   9 (четвъртък) ; 16 (четвъртък) ; 23 (четвъртък) ;   30 (четвъртък) ;
Солник  2 (четвъртък) ;   9 (четвъртък) ; 16 (четвъртък) ; 23 (четвъртък) ;   30 (четвъртък) ;
Старо Оряхово 6 (понеделник); 13 (понеделник); 20 (понеделник); 27 (понеделник)
Шкорпиловци 6 (понеделник); 13 (понеделник); 20 (понеделник); 27 (понеделник)
КК Шкорпиловци 6 (понеделник); 13 (понеделник); 20 (понеделник); 27 (понеделник)
Юнец  2 (четвъртък) ;   9 (четвъртък) ; 16 (четвъртък) ; 23 (четвъртък) ;   30 (четвъртък) ;