Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IS3
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GC3

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 06.12.2023

 Публичен регистър на подадените от служителите на общинска администрация - Долни чифлик декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПКОНПИ в срок

Архив на декларации по ЗПУКИ