Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24P5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA5

Администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2021

Кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината съгласно, законите, актовете на общинския съвет и решенията на населението.