Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G60
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G15

Разрешения за строеж

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
Z7_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231PG0

Разрешения за строеж

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3DI7

Разрешения за строеж

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021