Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GU7
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2223

Актуално

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Съдържа актуална информация за дейността на община Долни чифлик за реализиране на различни общински политики. 

Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2K75
Z7_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231D51

Актуално

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Съдържа актуална информация за дейността на община Долни чифлик за реализиране на различни общински политики.